Protecció i privacitat dels compradors

Per a la protecció i privacitat dels compradors, complim amb el protocol SSL (capa de ports segurs).

Per a les passarel.les de pagament utilitzem el sistema 3D Secure, redirigint les dades a servidors segurs.